Lavinskalan har skapats för att varna dig för vilken risk det är för laviner i ett område. Det gäller dock att läsa den på rätt sätt. Tar du del av lavinfaran i det område du ska åka utför i eller skida i och avbryter dina aktiviteter vid för hög risk eller gör rätt val i hur du rör dig vid lägre risknivåer. Då hjälper lavinskalan dig att minimera risken för att dras med av en lavin. Lavinskalan beskriver hur sannolika laviner är och hur många samt hur stora laviner som förväntas i ett specifikt område under en viss dag.

Lavinskalan är graderad från 1-5:
1 – Liten lavinfara. Rekommendation: Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
2 – Måttlig lavinfara. Rekommendation: Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
3 – Betydande lavinfara. Rekommendation: Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
4 – Stor lavinfara. Rekommendation: Mycket farliga förhållanden. All vistelse i lavinterräng avrådes.
5 – Extrem lavinfara- Rekommendation: Undvik all lavinterräng.

LavinLavinskalan innehåller dessutom ”Sannolikhet för laviner” och ”Storlek och utbredning”. Skalan är inte linjär utan faran ökar med cirka 8 gånger för varje steg upp du tar på den. Är lavinfaran 3 idag och 2 imorgon så tar du alltså en 8 gånger större risk att ge dig ut idag. Lavinskalan mäter den objektiva risken för laviner.

De allra flesta laviner utlöses av sig själva när tyngden och konsistensen på snön når brytningspunkten. Däremot så har lavinen i en majoritet av fallen orsakats av den den mänskliga faktorn när människor förolyckas. Lavinolyckor är inte vanligast vid hög nivå på lavinskalan, då förstår de flesta att det är bättre att stanna inomhus. Det vanligaste scenariot är när vädret är tilltalande och risken enligt lavinskalan något lägre. Var uppmärksam och lyssna inte på självutnämnda experter i form av säsongare etc. – fråga en certifierad guide eller liknande person om du vill ha rekommendationer om att ge dig ut eller stanna hemma. Och ha med dig rätt utrustning om du ger dig ut.