Laviner är den största faran när du rör dig i i bergsterräng under snösäsongen. Fenomenet kräver cirka 140 människoliv bara i Europa och Nordamerika varje år och nästan var fjärde person som hamnar i en lavin omkommer. Jag ska här gå igenom lite om laviner så att du är bättre rustad nästa gång du ska på topptur eller åka offpist etc.

Definitionen av lavin är en snömassa som rör sig. Det finns flera olika typer av laviner, den som oftast orsakar olyckor kallas flaklavin. I en flaklavin lossnar ett sammanhängande flak/sjok av snötäcket på en gång och rusar nerför berget. Flaket accelererar fort och hastigheter över 100 km/h är inte ovanliga. Förutom att drabba skidåkare så drabbar laviner självklart ofta de som bor i eller färdas igenom berglandskap på andra sätt än med skidor/till fots. De som drabbas av laviner till allra största del idag är dock människor som själva sökt upp branta snöfält. Överlag så går de allra flesta laviner spontant och passerar obemärkt förbi. En del andra provoceras att gå med sprängämnen i skidsystem under natt eller tidig morgon för att säkra pistade backar under dem.

Att tänka på när du du rör dig i miljöer med lavinrisk

Lär dig att tyda tecknen på lavinfara, lyssna på erfarna guider etc. och se till att ha rätt utrustning om du eller någon i närheten skulle drabbas så minimerar du risken för att hamna i en. Det viktigaste faktorerna för att klara dig ifrån laviner är kunskap och erfarenhet av vilka miljöer som är lavinfarliga samt hur du ska bete dig när du stöter på dem. En lavin utlöses väldigt sällan av en slump när den drabbar skidåkare, det som orsakar den är specifika orsaker och du kan lära dig vad dessa orsaker är. Den direkta orsaken till att en människa startar en lavin är den extra tyngd som du belastar snötäcket med när du rör dig över det. Startar du en lavin så är snön under dig i ett skört tillstånd och en kollaps sker. Hur omfattande den efterföljande lavinen blir beror på hur långt ned i snön kollapsen sker och hur långt kollapsen du orsakat sprider sig. OBS! En lavin är mycket farligare än vad som går att föreställa sig. Den kan överraska dig om du inte läser tecknen i ett annars lugnt och extremt vackert snötäckt bergslandskap. Kraften i en lavin är oerhörd, en lavin som bara är 10 meter bred och har en brottkant på 30 cm kan väga ända upp till 35 ton. Riktigt stora laviner stoppas bara av att de tappar sin rörelseenergi.

Vad krävs för att en lavin ska uppstå?

Det måste vara brant för att en lavin ska gå, med torr snö måste lutningen på berget vara över 25 grader och snön måste vara instabil (25 grader är ungefär den lutning där en backe får benämningen svart i ett skidsystem). I regel blir laviner vanligare och farligare ju brantare sluttningen är, tills det är för brant för snön att ligga kvar i ett sammanhängande snöfält. Det bästa sättet att mäta lutningen på en sluttning är att mäta den med en lutningsmätare, vilka finns i vissa kompasser och som app till mobilen. Det går även att uppskatta lutningen med ett par stavar. Det går till så att du håller en stav vertikalt mot underlaget, om den andra staven möter snön när den hålls horisontellt ut från mitten på den vertikala staven så är lutningen 25 grader. Googla på detta för att lära dig mer om hur du på detta sätt grovt kan uppskatta lutningen på en sluttning. Det är betydligt svårare och osäkrare att avgöra om snön är stabil eller inte än att konstatera om lutningen är tillräcklig för att en lavin ska kunna gå. Viss terräng kan göra att en lavin som går igenom den blir extra kraftfull/farlig, detta kallas terrängfällor. Detta kan vara träd, stup eller raviner och svackor som gör att snömassorna i en lavin samlas på en liten yta och att du blir begravd djupt eller som utgör hinder som du inte vill slå in i hög hastighet. På stora öppna sluttningar har laviner en tendens att bli mycket omfattande då de har plats att breda ut sig.  Den viktigaste kunskapen för att undvika laviner är därför att lära sig att läsa terrängen och som förebyggande åtgärd ska du även ha med dig rätt lavinutrustning.

Sammanfattning – faktorer som skapar laviner
En lavin utlöses när tyngden av en skidåkare eller nyfallen snö/vindtransporterad snö övervinner hållfastheten mellan olika snöskikt.

Lavinfaran påverkas framförallt av:
Terrängens utseende – lutning samt även sluttningens orientering i förhållande till vindriktningen.
Snöns utseende – hållfasthet, skiktning och konsistens.
Väder – snönederbörd samt vind och temperatur.