Fjällexperten

När du rör dig dig i lavinfarlig terräng som du kommer göra om du till exempel gillar att åka offpist gäller det att veta var, när och hur du ska röra dig i terrängen. Jag går här igenom några områden som det är viktigt att hålla koll på.

Vägval

Var kan laviner starta? Det är steg ett och det har vi redan gått igenom, sammanfattning: lutningen måste vara över 25 grader vid torrsnö. Vid blötare snö kan en lavin gå i mindre brant terräng än 25 grader. Andra steget är att vad som blir konsekvenserna av att starta en lavin på en viss plats. Steg tre är att förstå vilken väg som lavinen skulle ta och hur långt den skulle nå. Ett säkert vägval undviker både potentiella laviners utloppsområden och platser där du kan starta laviner.

I svenska fjäller är det inte svårt att hitta lavinsäker terräng. Du hittar den säkra terrängen genom att hela tiden hålla koll på  var du befinner dig och vad du har ovanför dig. Lutningen är det avgörande för om en lavin kan gå. Tyvärr så vill du inte alltid åka skidor i flack terräng och då gäller det att åka med en erfaren guide eller liknande så att du minimerar risken som du oftast tar om du åker i brantare terräng än 25 grader när det är gott om snö. Ha alltid med dig minst sond, spade och lavinsändare.

Terrängfällor

På en del platser kan det bli extra farligt att dras med av en lavin på grund av terrängfällor. Titta nedför sluttningen! Finns det träd, stora stenblock och stup som du kan dras in i/utöver? Undvik allltid att åka på platser där uppenbara terrängfällor finns. Andra terrängfällor innefattar svackor, bäckraviner där lavinen bromsas och pressas ihop vilket göra att du begravs djupare om du skulle dras med i en lavin. Ju djupare du begravs desto längre tid tar det uppenbarligen att gräva fram dig om du fortfarande lever vid den tidpunkten vill säga.