Det mesta i vår vardag är beroende av el. Ett plötsligt strömavbrott kan därför få stora konsekvenser i samhället. Men det finns en hel del du själv kan förbereda – och knep att känna till – för att klara en tillvaro utan el i en eller flera dagar.

Ofta försvinner elen bara några minuter, ibland upp till ett par timmar, men i enstaka fall kan strömavbrottet vara under flera dygn. Då blir det nödvändigt att veta hur vardagsutmaningarna kan lösas.

Vid långvariga elavbrott slutar det mesta att fungera i ett modernt samhälle. Värme och kylsystem i offentliga rum, betalsystem, banker, affärer, transporter – ja listan kan göras lång. Hemma är det  bland annat vatten, avlopp, värme, ljus, spisar, ugnar, ventilation och hissar slutar fungera. Vid kallt väder kan ett strömavbrott alltså snabbt bli ett allvarligt problem, både för boende och byggnader.

Allmän information

Kolla först om strömavbrottet omfattningen av strömavbrottet. Är det endast är hemma hos dig, eller hos fler i grannskapet? Kontrollera säkringarna i proppskåpet. Titta ut och se om det lyser i gatubelysning eller hos grannar.

Det kan bli störningar i både fast telefonnät och mobilnätet under elavbrott. Tips: SMS tar mindre energi än att ringa och surfa.Telefonstationerna har förberetts för reservkraft, men den räcker tyvärr bara under begränsad tid.

Du kan hålla dig informerad om av vad som händer genom att till exempel lyssna på (batteridriven) radio och prata med grannar. Är avbrottet omfattande kommer det ofta meddelanden om avbrottet på lokalradion, till exempel hur länge det beräknas bli, om kommunen ordnar med värmestugor eller tankbilar med vatten, om vägarna är farbara och hur lokaltrafiken fungerar.

Tekniskt och praktiskt

Stäng av alla större strömslukande apparater – dra ut kontakter och bryt strömbrytare. (För att underlätta när strömmen kommer tillbaka). Vid återkoppling av strömmen kan det förekomma strömstötar som kan skada
känslig elektronik. Om du måste lämna hemmet: ta med dig stöldbegärliga saker, och saker som är känsliga för fukt och kyla.

När strömmen kommer tillbaka

  • Tänk på saker som kommer att starta när strömmen och värmen kommer tillbaka – kontrollera till exempel att spisplattor, fläktar, kranar och liknande är avstänga.
  • Slå i långsam takt på en apparat i taget.
  • De vattenburna systemen ska återfyllas, vänta med att slå på pumpar eller pannor tills det är klart.
  • Värm upp bostaden långsamt om den stått utkyld länge, för att minska risken för fukt och kondens.

Våra bästa tips och råd i samband med strömavbrott: